Biochemia - st. I semestr III

Prowadzący:

Wykłady: Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Ćwiczenia laboratoryjne:

dr inż. Małgorzata Mizielińska         pokój 2.26, tel. 91 449 61 32

mgr inż. Łukasz Łopusiewicz           pokój 2.09, tel. 91 449 61 44

Wykłady

UWAGA: całość materiału do wykładów została przygotowana na podstawie książki: Biochemia, Autor: Lubert Stryer, PWN Warszawa 1999

 

Wykład

Nazwa

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do treści wykładów w pdf)

Interesujące strony WWW

z innymi prezentacjami dot. tematu wykładu

1

Wprowadzenie (format:  pdf, rozmiar:  834 KB)

TED:  Cary Fowler: One seed at a time, protecting the future of food

2

Białka: wstęp (format:  pdf, rozmiar:  2,25 MB)

 

3

Enzymy (format:  pdf, rozmiar:  1,85 MB)

TED:  6 ways mushrooms can save the world: Paul Stamets 

4

Błony komórkowe (format:  pdf, rozmiar:  1,21 MB)

TED:  Bonnie Bassler on how bacteria "talk"

5

Białka: dynamika i funkcje; przeciwciała, motory, fałdowanie  (format:  pdf, rozmiar:  904 KB)

TED:  Nathan Wolfe's jungle search for viruses

6

Metabolizm I (format:  pdf, rozmiar:  913 KB) ( metabolizm: podstawowe pojęcia i organizacja, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego)

 

7

Metabolizm II (fosforylacja oksydacyjna, szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza, fotosynteza) (format:  pdf, rozmiar:  651 KB)

 

8

Metabolizm III (format:  pdf, rozmiar:  902 KB) (metabolizm glikogenu, metabolizm kwasów tłuszczowych)

 

9

Metabolizm IV  (format:  pdf, rozmiar:  582 KB)(rozkład aminokwasów i cykl mocznikowy, fotosynteza)

 

10

Biosynteza elementów budulcowych - część I (format:  pdf, rozmiar:  766 KB) (biosynteza lipidów i steroidów błon komórkowych) 

 

11

Biosynteza elementów budulcowych - część II (format:  pdf, rozmiar:  770 KB) (biosynteza aminokwasów i hemu) 

 

12

Biosynteza elementów budulcowych - część III  (format:  pdf, rozmiar:  351 KB)(integracja metabolizmu)  

 

13

Kwasy nukleinowe (format:  pdf, rozmiar:  5,93 MB) (budowa chemiczna, synteza i ich rola rola)

TED: James Watson: jak odkryto budowę DNA

14

Biosynteza białek  (format:  pdf, rozmiar:  2,57 MB)

 

Literatura:

1. Biochemia, Autor: Jeremy Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, PWN Warszawa 2005

2. Biochemia, Autor: Lubert Stryer, PWN Warszawa 1999

 

 

Ciekawe linki do e-podręczników do biochemii:

 

strona WWW W.H. Freeman eLearning Biochemistry

Lp.

Nazwa książki

 

1,

Biochemistry

Jeremy M Berg; John Tymoczko; Lubert Stryer
©2012 | Seventh Edition

 

2.

Book Companion Site for Lehninger Principles of Biochemistry

David L. Nelson, Michael M. Cox
©2008 | Fifth Edition

 

 

3.

Book Companion Site for Biochemistry: A Short Course

John L Tymoczko
©2010 | First Edition

 

 

Wymagania ćwiczenia

Pierwsze kolokwium na 8 zajęciach (po 6 ćwiczeniu) z ćwiczeń (1; 2; 3; 7; 8; 9) oraz drugie kolokwium na 14 zajęciach (po 11 ćwiczeniu) z ćwiczeń (4; 5; 6; 10; 11).

Na ćwiczenia należy przychodzić przygotowanym do zajęć tzn. posiadać wiedzę teoretyczną z poprzednich zajęć oraz z ćwiczeń, które będą aktualnie wykonywane przez daną grupę – możliwe wejściówki. Po każdym ćwiczeniu oddajemy wypełnioną kartę pacy.

 Opis ćwiczeń:

Ćwiczenie

Nazwa

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do opisu ćwiczeń w pdf)

1

Węglowodany (format:  pdf, rozmiar:  717 KB)

2

Lipidy I (format:  pdf, rozmiar:  254 KB)

3

Lipidy II (format:  pdf, rozmiar:  308 KB)

4

Witaminy
 (format:  pdf, rozmiar:  321 KB)
5
Białka I
 (format:  pdf, rozmiar:  490 KB)

6

Białka II
 (format:  pdf, rozmiar:  318 KB)

7

Ślina
 (format:  pdf, rozmiar:  296 KB)
8
Enzymy proteolityczne
 (format:  pdf, rozmiar:  293 KB)
9
Lipaza
 (format:  pdf, rozmiar:  444 KB)
10
Izolacja DNA
 (format:  pdf, rozmiar:  585 KB)
11
Izolacja RNA
 (format:  pdf, rozmiar:  585 KB)


Interesujące linki do innych stron dot. biochemii:

 

Lp

Link

Opis

1

http://www.biologia-chemia.cba.pl/

Wzory aminokwasów, etapy syntezy aminokwasów, cykle  biochemiczne, tłuszcze: rozkład kwasów nienasyconych

2

http://ebiolog.pl/ser-13.html

Biochemia organiczna: cukry, lipidy, białka, kwasy nukleinowe

3

http://www.drmichalak.pl/data/

Wstęp  do biochemii

4

http://luskiewnik.strefa.pl/biochemia/

Teoretyczne wprowadzenie do ćwiczeń

5

http://www.biochemia.cm-uj.krakow.pl/2006-2007a/METABOLIZM_WEGLOWODANOW.pdf

Metabolizm węglowodanów

6

http://luskiewnik.strefa.pl/biochemia/lipid.htm

Metabolizm tłuszczów – dr Różański

7

http://analityka-medyczna.blog.onet.pl/

Analiza badania moczu,

8

http://ammaterialy.dl.interia.pl/bc/skrypt.pdf

Skrypt dla studentów medycyny

opracowany na podstawie

„Biochemii Harpera”

9

http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/

Enzymy i ich udział w reakcjach chemicznych

10

http://csk.umed.lodz.pl/~tpietruch/

Trawienie białek, rola aminokwasów, cykl mocznikowy

11

http://csk.umed.lodz.pl/~tpietruch/

Katabolizm aminokwasów, synteza aminokwasów,