Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - WNoŻiR

Dydaktyka na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka pracownicy CBIMO prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne

  • Chemia Żywności - semestr II
  • Biochemia - semestr II
  • Nowe technologie i techniki produkcji dodatków funkcjonalnych do żywności - semestr VI
  • Enzymologia - semestr I mgr
  • Opakowania do żywności - semestr III (strona w przygotowaniu)
  • Opakowania i systemy pakujące - semestr I mgr