Prace doktorskie

UWAGA:

Poszukujemy kandydatów na studia doktoranckie do realizacji tematów w CBIMO z zakresu:

  1. Biorafinacji wybranych produktów odpadowych przemysłu rolno-spożywczego w kierunku materiałów funkcjonalnych
  2. Zastosowania nano-modyfikatorów grafenowych w celu poprawy właściwości wielowarstwowych materiałów kompozytowych.
  3. Otrzymywania i badań termomechanicznych materiałów biokompozytowych.

Swoje CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: justyna.habera@zut.edu.pl  

 

Tematy prac doktorskich obecnie realizowanych w CBIMO

 

Lp.

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

1. Emilia Drozłowska Białka jako substancje ochronne w procesie tworzenia emulsji oraz proszków do zastosowań spożywczych.

2.

Alicja Fedorowicz

Zwiększanie przeżywalności bakterii probiotycznych w funkcjonalnych dodatkach do żywności otrzymywanych w procesie suszenia rozpyłowego.

3.

Michał Jarosz

Innowacyjne folie opakowaniowe do żywności z dodatkiem funkcjonalnym.

4.

Urszula Kużmicz

 

Zastosowanie szczepów z rodziny Lactobacillus immobilizowanych na zmodyfikowanej powierzchni porowatych nośników mineralnych w fermentacji mlekowej.

5.

Łukasz Łopusiewicz

Zastosowanie melanin pochodzących z biomasy grzybowej do poprawy właściwości użytkowych wybranych materiałów opakowaniowych.

6. Marcin Soból Zastosowanie techniki koekstruzji do immobilizacji wybranych szczepów z rodziny Lactobacillus w fermentacji mlekowej.
7. Magdalena Stobińska Bioimmobilizacja laktazy i bakterii probiotycznych w celu otrzymania nośnika do procesu biokonwersji i dodatku funkcjonalnego do żywności.