Prace doktorskie

UWAGA:

Poszukujemy kandydatów na studia doktoranckie do realizacji tematów w CBIMO z zakresu:

  1. Biorafinacji wybranych produktów odpadowych przemysłu rolno-spożywczego w kierunku materiałów funkcjonalnych
  2. Zastosowania nano-modyfikatorów grafenowych w celu poprawy właściwości wielowarstwowych materiałów kompozytowych.
  3. Otrzymywania i badań termomechanicznych materiałów biokompozytowych.

Swoje CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: justyna.habera@zut.edu.pl  

 

Tematy prac doktorskich obecnie realizowanych w CBIMO

 

Lp.

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

1. Emilia Drozłowska Białka jako substancje ochronne w procesie tworzenia emulsji oraz proszków do zastosowań spożywczych.