Kontakt

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin

tel. +48 91 449 6592
tel/fax. +48 91 449 6590

e-mail: 

Imię i Nazwisko Telefon Pokój
PRACOWNICY NAUKOWI

prof. dr hab. inż.
Artur Bartkowiak,
Dyrektor Centrum

91 449 65 94

2.13


 

 

dr inż.
Małgorzata Mizielińska

91 449 61 32

2.25

dr inż.
Patrycja Sumińska

91 449 61 32

2.25

dr Agnieszka
Romanowska-Osuch

91 449 65 93

2.15

 

   

dr inż.

Agnieszka Wołosiak-Hnat 

91 449 61 28  1.26

dr inż.

Filip Jędra

91 449 65 93 2.15

dr inż.

Monika Mężyńska

91 449 61 28  1.26
dr inż.
Urszula Kowalska (Kużmicz)
91 449 61 31 2.11
dr inż.
Marcin Soból
91 449 61 31 2.11

mgr inż.

Maksymilian Dajworski

91 449 61 28

1.26

DOKTORANCI

mgr

Emilia Drozłowska

91 4496133 2.05

mgr inż.

Alicja Fedorowicz

91 4496133

mgr

Michał Jarosz 
91 449 61 35 2.04

mgr inż.

Łukasz Łopusiewicz

91 449 61 35 2.04

mgr inż.

Magdalena Stobińska

91 449 61 35
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr

Justyna Habera

91 449 61 43

2.14

mgr inż.

Katarzyna Koszelnik

91 449 65 92 2.12
TECHNICY
 

mgr inż.

Emil Romaniszyn

91 449 61 38 1.18
Sebastian Winowicz 91 449 61 38 1.18