Projekty i badania

Grupy tematyczne projektów i badań

P1. Bioimmobilizacja żywych komórek oraz mikroorganizmów

 • biotechnologia techniczna – otrzymywanie w sposób ciągły określonych substancji w procesach biotechnologicznych (bioimmobilizacja głównie mikroorganizmów);
 • ochrona środowiska - zastosowanie immobilizowanych środowiskowych bakterii do unieszkodliwiania różnych zanieczyszczeń;
 • agrotechnika – immobilizacja żywych komórek - nasiona somatyczne;
 • medycyna i farmacja – bioimmobilizacja żywych komórek do celów terapeutycznych – np. podczas transplantacji ochrona przed systemem immunologicznym biorcy oraz zwiększenie przeżywalności podczas przechowywania określonych komórek;
 • opakowalnictwo – jako inteligentne stymulatory oraz identyfikatory zmian środowiska w pakowanym produkcie;

P2. Bioimmobilizacja substancji biologicznie aktywnych

 • dodatki do żywności – przedłużanie trwałości oraz aktywności biologicznej substancji, maskowanie cech sensorycznych lub nadanie cech funkcjonalnych prozdrowotnych i kontrolowanego uwalniania;
 • kosmetyki – kapsułkowanie substancji pochodzenia naturalnego o ograniczonej trwałości lub posiadające niekorzystne właściwości związane z ich konsystencją, kolorem lub zapachem;
 • farmacja i medycyna – zwiększenie trwałości substancji biologicznie aktywnych oraz ich  kontrolowane uwalnianie;
 • zastosowanie techniczne – immobilizacja związków naturalnych funkcjonalnych, które mogą nadać nowych właściwości funkcjonalnych produktom technicznym np. modyfikacja powierzchniowa opakowań;
 • nawozy sztuczne i związki ochrony roślin – kontrolowane uwalnianie w tym zmniejszenie ilości stosowanych substancji biologicznie aktywnych.

P3. Otrzymywanie i formowanie innowacyjnych materiałów opakowaniowych

 • nowe materiały i surowce – biorafinacja produktów odpadowych przemysłu rolno-spożywczego, otrzymywanie nowych pochodnych klasycznych biopolimerów o ulepszonych właściwościach (hydrofobizacja biopolimerów, blendy polimerowe);
 • opakowania giętkie – rozmaite metody otrzymywania materiałów i formowania oraz modyfikacja powierzchniowa gotowych opakowań (papier, tektura, folie PE, PLA i PHA);
 • kompozycje do zadruku - innowacyjne kompozycje do zadruku folii, papieru i tektury;
 • opakowania antymikrobiologiczne - naturalne substancje bioaktywne oraz metody ich aplikacji w procesach produkcji opakowań;
 • opakowania wielowarstwowe – otrzymywanie folii wielowarstwowych oraz laminatów o unikalnych właściwościach funkcjonalnych;
 • opakowania kompozytowe – modyfikacja powierzchniowa – pokrywanie zastosowanie metod alternatywnych do modyfikacji powierzchni .

P4. Nowe techniki i technologie pakowania

 • technologie MAP i innowacyjne techniki z zastosowaniem różnych środowisk przechowywania;
 • różne identyfikatory do materiałów przeznaczone do bezpośredniego pakowania;
 • opakowania proekologiczne – utylizacja i określenia podatności na biodegradacje;
 • nowe szybkie metody oznaczania zmian jakościowych opakowań i produktów żywnościowych podczas przechowywania.