Biotechnologia WBiHZ

Na kierunku Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt pracownicy CBIMO prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

  • Biotechnologia w produkcji biopolimerów
  • Projektowanie linii biotechnologicznych z elementami rysunku technicznego