Nowe technologie i techniki produkcji dodatków funkcjonalnych do żywności - st. I semestr VII

Prowadzący:

Wykłady: Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Ćwiczenia laboratoryjne:

dr hab. inż. Sławomir Lisiecki                pokój 2.26, tel. 91 449 65 91

mgr Michał Jarosz                                   pokój 2.05, tel. 91 449 61 35

Wymagania ćwiczenia:

Kolokwium – na ostatnich ćwiczeniach w formie testu obejmującego materiał z konspektów i ćwiczeń.

Projekt - na ostatnie ćwiczenia należy przygotować i zaprezentować projekt (szegóły dotyczące projektu omawiane będą na pierwszych ćwiczeniach)

Na ćwiczenia należy przychodzić przygotowanym do zajęć tzn. posiadać wiedzę teoretyczną z ćwiczeń, które będą aktualnie wykonywane przez daną grupę.

Konspekty z ćwiczeń – oddajemy w formie wydrukowanej – mają zawierać krótką teorię odnośnie wykonanego ćwiczenia, opracowane wyniki oraz wnioski.

Jeśli konspekty nie będą oddawane w przedstawionej wyżej formie - będą zwracane do poprawki!

 Opis ćwiczeń:

Ćwiczenie

Studenci stacjonarni 

Studenci niestacjonarni

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do opisu ćwiczeń w pdf)

1

Immobilizacja
Immobilizacja

2

Emulsje
Emulsje (format:  pdf, rozmiar:  510 KB)
3 Piany Piany
 (format:  pdf, rozmiar:  490 KB)
4
Suszenie rozpyłowe

Suszenie rozpyłowe (format:  pdf, rozmiar:  525 KB)

5 Ekstrakcja Ekstrakcja (format:  pdf, rozmiar:  551 KB)

Ciekawe linki do e-podręczników i artykułów do Technologii Żywności:

Lp.

Nazwa książki

Strona WWW

1.

 

Procesy Technologii Żywności

Mieczysław Boruch, Bogusław Król

kliknij

2.

Stabilność i jakość bezcholesterolowych, niskotłuszczowych emulsji majonezowych zawierających inulinę.

Katarzyna Jędrzejkiewicz, Anna Florowska

kliknij

 

 

3.

Badania nad zastosowaniem skrobi modyfikowanych do produkcji niskotłuszczowych, bezcholesterolowych emulsji majonezowych.

A. Górecka, K. Niepytalska, K. Krygier

kliknij

 

4.

Wpływ wybranych aromatów i emulgatorów na stabilność emulsji napojowych

E. Dłużewska, K. Lichocka

kliknij
5.

Struktura mikrokapsułek estrów etylowych oleju roślinnego.

F. Dajnowiec, A. Kubiak, L. Zander, P. Banaszczyk

kliknij
6.

Nowe Trendy w suszeniu żywności.

Dorota Witrowa-Rajchert

kliknij
7.

Wpłwy strumienia masy czynnika  suszącego na suszenie rozpyłowe koncentratu brzeczki słodowej.

M. Surma, S. Peroń

kliknij
8.

Suszenie rozpyłowe enzymów - przyczyny inaktywacji oraz metody i mechanizmy ich stabilizacji.

K. Samborska

kliknij
9.

Badania morfologii proszków otrzymanych podczas suszenia rozpyłowego hydrolizatu białkowego z dodatkiem maltodekstryn.

D. Cupiał, D. Witrowa-Rajchert

kliknij
10.

Wpływ parametrów suszenia rozpyłowego na jakość hydrolizatu białkowego.

E. Janiszewska, D. Ciupał, D. Witrowa-Rajchert

kliknij
11.

Zarys metod charakterystyki fizykochemicznej
układów amorficznych produkowanych metodą
suszenia rozpyłowego.

Krzysztof Paluch, Lidia Tajber

kliknij
12.

Żywność projektowana część 1 i 2.

M. Walczycka, A. Duda-Chodak, G. Jaworska, T. Tarko

kliknij - część I

kliknij - część II

13.

Zastosowanie natywnej i modyfikowanej skrobi  Lędźwianu Siewnego do mikrokapsułkowania aromatów.

J. Korus, M. Gibiński, B. Achremowicz

kliknij
14.

Otrzymanie i niektóre zastosowania unieruchomionych enzymów.

J. Synowiecki, S. Wołosowska

kliknij