Praca

Ogłoszenie o pracę na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT TECHNICZNY w ramach iniciatywy Cornet "FreshInPack"

Ogłoszenie o pracę: konkurs na stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT TECHNICZNY w ramach iniciatywy Cornet "FreshInPack"

MIEJSCE PRACY: CBIMO, ul. Klemensa Janickiego 35, 71 – 270 Szczecin

 

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) poszukuje osoby zainteresowanej pracą w zakresie opracowywania materiałów opakowaniowych foliowych i kompozytowych, wydłużających trwałość owoców, warzyw klimakterycznych (szczególnie wrażliwych na obecność etylenu) oraz kwiatów poprzez zastosowanie aktywnego opakowania uzyskanego na bazie materiałów foliowych w tym charakteryzację, nowo wytworzonych materiałów pod względem właściwości powierzchniowych, fizyko- mechanicznych oraz barierowych.

 

Szczegóły ogłoszenia w linku

 

CBIMO jest jednostką, która w ramach projektów własnych i zewnętrznych prowadzi ciągła rekrutację osób do ich realizacji.

W chwili obecnej CBIMO aktywnie współpracuje z ponad 20 jednostkami naukowymi w tym ponad 10 to jednostki zagraniczne. Dodatkowo prowadzimy wspólne prace badawcze z różnymi podmiotami gospodarczymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi (wspólne projektu oraz ekspertyzy).

AKTUALNE OFERTY PRACY - patrz zakładka: Projekty - konkursy

Dodatkowo prowadzimy regularnie rekrutację osób zainteresowanych wykonywaniem u nas prac magisterskich, doktorskich oraz odbywaniem stażypraktyk zawodowych