Praca

CBIMO jest jednostką, która w ramach projektów własnych i zewnętrznych prowadzi ciągła rekrutację osób do ich realizacji.

W chwili obecnej CBIMO aktywnie współpracuje z ponad 20 jednostkami naukowymi w tym ponad 10 to jednostki zagraniczne. Dodatkowo prowadzimy wspólne prace badawcze z różnymi podmiotami gospodarczymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi (wspólne projektu oraz ekspertyzy).

AKTUALNE OFERTY PRACY - patrz zakładka: Projekty - konkursy

Dodatkowo prowadzimy regularnie rekrutację osób zainteresowanych wykonywaniem u nas prac magisterskich, doktorskich oraz odbywaniem stażypraktyk zawodowych