Mikrobiologia Stosowana WNoŻiR

Na kierunku Mikrobiologia Stosowana pracownicy CBIMO prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

  • Podstawy inżynierii biotechnologicznej
  • Biochenia
  • Bioimmobilizacja