Konsultacje

Konsultacje w CBIMO na rok akademicki 2018/2019

  1. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – poniedziałek 12:00 - 13:00 p.2.13
  2. dr inż. Małgorzata Mizielińska - konsultacje będą ustalane indywidualnie według potrzeb studentów po kontakcie telefonicznym lub mailowym tel. 91 4496132; mail: Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl
  3.  dr inż. Monika Mężyńska - środa 11.00-12.00 p. 1.26
  4. mgr inż. Magdalena Stobińska -  konsultacje będą ustalane indywidualnie według potrzeb studentów po kontakcie telefonicznym lub mailowym p.2.05