Konsultacje

Konsultacje w CBIMO na rok akademicki 2017/2018

1. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – poniedziałek 12:00 - 14:00 p.2.13
2. dr hab. inż. Sławomir Lisiecki - środa 15.00-17.00 p.2.10
3. dr inż. Małgorzata Mizielińska - konsultacje będą ustalane indywidualnie według potrzeb studentów po kontakcie telefonicznym lub mailowym tel. 91 4496132; mail: Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl
4. mgr inż. Łukasz Łopusiewicz - wtorek 10:00 - 12:00 p.2.04