Dydaktyka

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci CBIMO prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów magisterskich:

- "Technologia żywności i żywienie człowieka", "Mikrobiologia stosowana", "Rybactwo" oraz "Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności" na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa,

- "Biotechnologia" na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

UWAGA:

Wszyscy studenci przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych są zobowiązani do zapoznania się z ogólnymi przepisami BHP i podstawowymi informacji związanymi z pracą w laboratorium chemicznym zestawionymi w tzw "BŁĘKITNEJ KSIĘDZE (format:  pdf, rozmiar:  2,45 MB)"