Oferta i aparatura

Centrum dysponuje bardzo bogatą i nowoczesną bazą aparaturową (format:  pdf, rozmiar:  4,21 MB) związaną z technologiami bioimmobilizacji oraz otrzymywaniem i charakteryzacją właściwości innowacyjnych materiałów opakowaniowych, której wykorzystaniem w pracach badawczych i aplikacyjnych potencjalnie mogą być zainteresowani konsorcjanci oraz wiele innych jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych w kraju.

Zgromadzona dotychczas aparatura o ma charakter urządzeń uniwersalnych, które mogą być zastosowane do otrzymywania i badania różnych materiałów przez wielu partnerów i bardzo często jest wykorzystana samodzielnie przez samych zainteresowanych po przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego.