Podstawy inżynierii biotechnologicznej

Podstawy inżynierii biotechnologicznej

Prowadzący:

Wykłady: Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Ćwiczenia laboratoryjne:

dr inż. Małgorzata Mizielińska         pokój 2.26, tel. 91 449 61 32

 Opis ćwiczeń:

Ćwiczenie

Nazwa

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do opisu ćwiczeń w pdf)

1 Metody sterylizacji
 (format:  pdf, rozmiar:  257 KB)

2

Homogenizacja I (format:  pdf, rozmiar:  257 KB)

3

Homogenizacja II (format:  pdf, rozmiar:  254 KB)

4

Immobilizacja I
 (format:  pdf, rozmiar:  229 KB)

5

Immobilizacja II
 (format:  pdf, rozmiar:  235 KB)
6
Celuloza
 (format:  pdf, rozmiar:  257 KB)
7
Hydrokoloidy (format:  pdf, rozmiar:  760 KB)