Raporty i inne opracowania (wskaźniki rezultatu)

Po zakończeniu realizacji projektu ProBioKap zostały przygotowane i udostępnione następujące raporty i opracowania jako wskaźniki rezultatu projektu: