Pracownicy

 

Biuro projektu

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowanowych

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Janickiego 35

 71-270 Szczecin

tel. 91 4496592

fax. 91 4496590

www.probiokap.zut.edu.pl

Menadżer projektu

mgr Justyna Habera

e-mail: jhabera@zut.edu.pl

tel. 91 4496592

 pokój 2.12, ul. Janickiego 35

Kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

 pokój 2.13, ul. Janickiego 35

Pracownicy Naukowo-Techniczni:

Charakteryzacja surowców i produktów

dr inż. Alicja Tarnowiecka-Kuca

Asystent naukowy

pokój 16A, Pawilon D

mgr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska

Technik/Doktorant

pokój 16A, Pawilon D

Otrzymywanie i charakteryzacja dyspersji

dr inż. Sebastian Żywicki

Ekspert

pokój 16B, Pawilon D

mgr inż.Marta Rogalewska

Technik/Doktorant

pokój 16C, Pawilon D

Suszenie rozpyłowe

dr inż. Wioletta Krawczyńska

Technik

pokój 2.11, ul. Janickiego 35

Badania Mikrobiologiczne

Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski

Kierownik zadania

pokój 416, ul. Papieża Pawła VI/3

Dr inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs

Adiunkt

pokój 415, ul. Papieża Pawła VI/3

Dr inż. Agnieszka Bednarczyk-Drąg

Asystent naukowy

pokój 410, ul. Papieża Pawła VI/3

Mgr inż. Magdalena Majkut

Technik/Doktorant

pokój 410, ul. Papieża Pawła VI/3

Badania jakościowe i ilościowe NNK

Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz

Adiunkt

pokój 207, ul. Papieża Pawła VI/3

Dr inż. Zdzisław Domiszewski

Adiunkt

pokój 207, ul. Papieża Pawła VI/3

Pracownicy Administracyjni

mgr Adam Spychała

specjalista ds. zamówień publicznych

tel.: 91 449 49 18

mgr Elżbieta Seweryn

księgowa

pok. 110, al. Piastów 17

tel,: 91 449 40 2

mgr Danuta Kolenda

specjalista ds. wynagrodzeń

pok. 210, al. Piastów 17

lic. Zofia Bednarczyk

specjalista ds. kadrowych

pok. 209, al. Piastów 17

tel.: 91 449 42 37

Promocja Projektu

mgr inż. Kinga Wełyczko-Czachura

pokój 17, Rektorat, al. Piastów 17

tel.: 091 449 43 95

fax: 091 449 43 75

e-mail: pr@zut.edu.pl