POIG 1.3.1. ProBioKap

Innowacyjny charakter projektu dotyczy zarówno technologii otrzymywania materiału w postaci suchego proszku, jak i metody jego stabilizacji za pomocą naturalnych produktów (pozyskiwanych z surowców żywnościowych) zawierających naturalne antyoksydanty.

Końcowy wynik projektu ma być zaprezentowany w postaci otwartego zaproszenia do nabycia praw własności intelektualnej na zasadach rynkowych. Potencjalny nabywca otrzyma prospekt informacyjny oraz będzie miał możliwość prześledzenia procesu produkcyjnego w czasie jego trwania w specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku.

Wytworzony dodatek prozdrowotny jest odpowiedzią na wyzwanie drugiego z  wymienionych strategicznych obszarów badawczych „Zdrowe naczynia krwionośne-zdrowe społeczeństwo”, gdzie w grę wchodzi wspomaganie organizmu z dysfunkcjami śródbłonka, przy wykorzystaniu NNKT.

Zasadniczymi problemami nurtującymi producentów dodatków funkcjonalnych do żywności są:
- brak wiarygodnych kompleksowych wyników badań potwierdzających właściwości antyoksydacyjne określonych produktów naturalnych z grupy dodatków funkcjonalnych do żywności;
- brak technologii gwarantujących dużą stabilność lub utrzymanie wysokiej aktywności otrzymywanych immobilizowanych NNKT oraz immobilizowanych bakterii probiotycznych odpowiednio, w postaci suchych proszków o właściwościach spełniających oczekiwania producentów produktów spożywczych w kraju
- odczuwalny brak technologii łączenia obu tych dodatków w jeden produkt w postaci suchej,

Kluczową zidentyfikowaną potrzebą badawczą jest zaproponowanie metody umożliwiającej wytworzenie mikrokapsuł w skali przynajmniej ćwierć-technicznej na bazie składników stanowiących dodatki funkcjonalne do żywności w postaci suchych proszków, które będą mogły być stosowane docelowo zarówno przez producentów żywności jak i bezpośrednio przez konsumentów analogicznie jak stosowane obecnie przyprawy smakowe.

Efektem realnym projektu będą:
- atrakcyjna z punktu widzenia rynku i gospodarki technologia wytwarzania immobilizowanych NNKT oraz bakterii probiotycznych;
- trwałe relacje partnerskiej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką
- nowe prozdrowotne dodatki do żywności funkcjonalnej.

Te innowacyjne materiały będą mogły być otrzymywane w oparciu o opracowaną w ramach projektu linię technologiczną formowania stabilnych mikrokapsułek w postaci suchych proszków.

Uniwersalność zaproponowanej technologii zostanie zweryfikowana  na podstawie bezpośredniej współpracy z partnerami gospodarczymi, którzy dokonają rzeczywistej oceny opracowanych według ich oczekiwań układów mikrokapsuł o specyficznych właściwościach. W ten sposób partnerzy gospodarczy będą mieli szansę rzeczywistej weryfikacji technologii, którą potencjalnie mogliby/chcieliby zaimplementować w swoim zakładzie produkcyjnym.

Zastosowanie klasycznych metod suszenia rozpyłowego stosowanych m.in. w przemyśle spożywczym będzie stanowiło o uniwersalności metody, gdzie najbardziej istotnym i innowacyjnym elementem tej technologii jest dobór właściwej substancji stabilizującej oraz utworzenie takiego układu trwałej emulsji-dyspersji, który zagwarantuje stabilność immobilizowanym olejom zarówno podczas suszenia rozpyłowego, jak i w trakcie przedłużonego przechowywania, a wytypowanym do procesu mikroorganizmom probiotycznym umożliwi łagodne przejście przez punkty krytyczne procesu.

W ramach projektu zostana uszczegółowione parametry wzrostowe i produkcyjne badanego szczepu dla uzyskania konkretnego produktu handlowego dopuszczonego do powszechnego spożycia.

Projekt dotyczy otrzymania prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego o przedłużonej trwałości, zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe  oraz bakterie probiotyczne w postaci suchych proszków otrzymywanych techniką suszenia rozpyłowego, stabilizowane odpowiednimi substancjami pochodzenia naturalnego produkcji krajowej.