Plan wdrożenia

Poniżej przedstawiono ogólny i szczegółowy harmonogram realizacji projektu (Tab. 8.3.1-2), który łącznie został podzielony na 13 zadań realizowanych w trzech jednorocznych etapach (Rys. 1).

W celu ułatwienia zadanie związanie z obsługą menadżerską i kierowaniem projektu zostało wydzielone jako zadanie 0.

Rys. 1. Schemat wdrożenia projektu wraz z harmonogramem - 13 zadań (wykres Gantt'a)