Centrum

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) stanowi wyodrębnioną jednostkę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie funkcjonującą w strukturach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.  Centrum ściśle współpracuje poza macierzystym z jednostkami innych wydziałów uniwersytetu: z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, a także z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Ta bliska współpraca z licznymi jednostkami w ramach największej na Pomorzu Zachodnim i unikalnej w całym kraju uczelni o profilu przyrodniczo-technicznym  stanowi o unikalności samego centrum jaki i miejsca w jakim funkcjonuje.

Centrum to przede wszystkim grupa specjalistów z dziedziny nowoczesnych technik immobilizacji (czyli unieruchomienia aktywnych cząstek, komórek, bakterii dokładnie w tym punkcie, w którym ich potrzebujemy), a także ekspertów z dziedziny innowacyjnych materiałów i nowoczesnych technologii i systemów opakowaniowych. Systemów, a nie samych opakowań, ponieważ koncepcja innowacyjnego opakowania obejmuje kompleksowe przygotowanie i funkcjonowanie materiału opakowaniowego, tak, aby w optymalny sposób chronić i zabezpieczać zapakowany produkt. Nowoczesna infrastruktura badawcza Centrum umożliwia prowadzenie badań, a także kształcenie przyszłych pracowników na prawdziwie europejskim poziomie.

O unikalności Centrum może świadczyć fakt, że jako jednostka samofinansująca działalność CBIMO oparta jest głównie na współpracy z partnerami przemysłowymi w ramach realizowanych projektów oraz umów dwustronnych.

ZAPRASZAMY Wszystkich zainteresowanych do współpracy!