Struktura

Centrum Bioimmobilziacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych jest jednostką o charakterze badawczo-wdrożeniowym działającą w ramach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). 

W skład konsorcjum naukowo-przemysłowego powołanego w lipcu 2008 roku wchodzi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) oraz dwóch partnerów gospodarczych. ZUT jest reprezentowany przez Zakład Opakowalnictwa i Biopolimerów (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)
Oprócz ZUT członkami konsorcjum jest dwóch partnerów gospodarczych należących do grupy MŚP:

  • Firma P.P.H Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie – reprezentująca branżę spożywczą i zajmującą się produkcją dodatków funkcjonalnych do żywności
  • Firma HERSTA Spółka Jawna z siedzibą w Lubczynie, reprezentująca branże opakowaniową i zajmująca się produkcją opakowań jednostkowych i transportowych z papieru, tektury i tworzyw sztucznych.