Pracownicy i Doktoranci

Pracownicy Naukowi (ze stopniem dr w tym zatrudnione w projektach)  

 • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - Dyrektor CBIMO          
 • dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska - Adiunkt
 • dr inż Łukasz Łopusiewicz
 • dr inż. Magdalena Zdanowicz - Asystent naukowo-dydaktyczny
 • dr inż. Urszula Kowalska - Specjalista technik
 • dr inż. Alicja Tarnowiecka-Kuca
 • dr inż. Adrian Antosik

Pracownicy Naukowo-Techniczni (osoby zatrudnione w projektach badawczych/współpraca z partnerami gospodarczymi)         

 • mgr inż. Alicja Fedorowicz
 • mgr inż. Magdalena Stobińska
 • mgr Paulina Dzięcioł
 • mgr  Katarzyna Kozłowska
 • mgr Magdalena Pieczykolan
 • mgr Paulina Trocer
 • mgr Mateusz Kostek

Doktoranci

 • mgr inż. Emilia Drozłowska
 • mgr inż. Magdalena Ordon

Pracownicy Administracyjni   

 • dr inż. Maciej Kiełpiński

Pracownicy Obsługi Technicznej 

 • mgr inż. Emil Romaniszyn – technik
 • Sebastian Winowicz - technik
 • Wioletta Busse-Drzazgowska – pracownik porządkowy 

 

UWAGA:

kontak e-mailowy: imię.nazwisko@zut.edu.pl, kontakt telefoniczny.