Partnerzy

Partnerami CBIMO są przedstawiciele czterech zasadniczych grup zainteresowanych współpracą lub bezpośrednio odbiorców szeroko pojętych wyników działalności Centrum, którymi są w kolejności:

  • pojedyncze podmioty gospodarcze i stowarzyszenia producenckie;
  • uczelnie wyższe i ośrodki badawczo-rozwojowe;
  • organizacje wspierające, tzw. otoczenia biznesu i działalności innowacyjnej;
  • producenci i dystrybutorzy surowców, materiałów i urządzeń produkcyjnych w tym aparatury badawczo-pomiarowej.

Centrum otwarte jest szczególnie na współpracę z przedsiębiorstwami o różnej wielkości w tym szczególnie z tymi, które ze względu na swoją wielkość oraz ograniczenia finansowe nie są w stanie stworzyć własnego działu badań i rozwoju B+R oraz kontroli jakości.

W przypadku, kiedy jesteście Państwo zainteresowani naszą działalnością oraz chcielibyście współpracować indywidualnie lub z innymi firmami w ramach struktur takich jak stowarzyszenia lub platformy (np. Platforma Opakowaniowa) prosimy o bezpośredni kontakt.

tel. 091-4496592, e-mail: