Natureef

Współpraca z Natureef

CBIMO jest kluczowym partnerem badawczym dla Stowarzyszenia Natureef.

Stowarzyszenie Natureef zrzesza firmy z branży opakowaniowej, chemicznej i produkcji żywności, które wdrażają najnowsze technologie, realizują wspólne projekty badawczo-rozwojowe oraz dbają o środowisko naturalne.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie dostępu do szerokiej bazy wiedzy i kontaktów, kreowanie okazji do wymiany informacji, aby tworzyć wspólnie z członkami Natureef nowe produkty i usługi.

Więcej informacji na stronie: natureef.pl