Akredytacja

Laboratorium CBIMO posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1450 w zakresie:

 

1. Badania przenikalności pary wodnej metoda czujnika podczerwieni

  •  zakres analiz (0,05-200) g/m2.24h;

Badania wykonywane są według norm:

  • „Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor" – ASTM F 1249-13;
  • „Tworzywa sztuczne - Folie i płyty - Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -Część 2: Metoda czujnika podczerwieni" – PN-EN  15106-2: 2007;

 

2. Badania przenikalności tlenu metoda czujnika kulometrycznego

  •  zakres analiz (0,4 – 10 000) cm3/m2.24h;

Badania wykonywane są według norm:

  • „Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor” – ASTM  D 3985-05 (2010);
  • „Standard Test Method for Determination of Oxygen Gas Transmission Rate, Permeability and Permeance at Controlled Relative Humidity Through Barrier Materials Using a Coulometric Detector” – ASTM  F 1927-14;
  • „Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using Various Sensors" – ASTM F 2622 -08 (2013);
  • Plastics. Film and sheeting. Determination of gas-transmission rate. Equal-pressure metod – ISO 15105-2:2003 aneks A;