Nasze atuty

Naszymi atutami są:

  •  doświadczona interdycyplinarna kadra pracowników posiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie we współpracy naukowo-badawczej
  •  bogate portofolio innowacyjnych rozwiązań i duże doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki;
  • wieloletnie doświadczenie we wspólpracy z partnerami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi;
  •  doświadczenie w przygotowaniu i wspólnej relaizacji projektów badawczo-wdrożeniowych z partnerami gospodarczymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi dofinansowanych z różnych źródeł (krajowych: MNiSW, NCBiR, resortowych; funduszy strukturalnych oraz projektów ramowych UE)
  • doświadczenie w komercializacji wyników badań m.in. dzięki wspólpracy z Regionalnym Cebtrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT;
  • nowoczesna infrastruktura laboratoryjna oraz specjalistyczne urządzenia badawczo-pomiarowe w tym do prowadzenia prób w skali pilotażowej;

Zapraszamy do zapoznanai się z  ulotką informacyjną CBIMO dot. innowacyjnych opakowań oraz procesów bioimmobilizacji  (format:  pdf, rozmiar:  207 KB)oraz krótki film reklamowy o CBIMO.

 Prezentacja dotycząca INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ CBIMO (format:  pdf, rozmiar:  4,21 MB) !!!