Aparatura i urządzenia technologiczne

Zestawienie najważniejszych urządzeń w CBIMO

Prezentacja dotycząca INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ CBIMO (format:  pdf, rozmiar:  9,30 MB) (grudzień 2017).

 

UWAGA: W razie jakichkolwiek pytań co do możliwości wykonania oznaczeń/pomiarów z wykorzystaniem poniższych urządzeń proszę o kontakt , e-mal: .

 

GRUPA URZĄDZEŃ

RODZAJ URZĄDZENIA

Charakteryzacja właściwości podstawowych

1. Chromatograf cieczowy HPLC-GPC - 2 zestawy zintegrowane do badań konwersji biotechnologicznej i określenia wł. biopolimerów (Knauer, Niemcy)

2. Spektrofotometr UV-VIS (2x) -  Evolution 22 (Thermo-Scientific, USA)

3. Dyspersyjny spektrofotometr Ramanowski - RamanStation 400 – PerkinElme, USA 

4. Spektrofotometr FTIR z 2 przystawkami ATR i mikroskop FTIR do pomiarów w transmisji i odbiciu - Spectrum 100 + Spectrum Spotlight 300 -  PerkinElme, USA 

5. Reometr AR-G2 (TA Instruments, USA) + zestaw do pomiarów na granicy faz

6. Wiskozymetr rotacyjny (FungiLab, Hiszpania)

7. Analizator kąta zwilżania

8. Analizator wielkości cząstek (na mokro i sucho) - MasterSizer (Malvern, Wielka Brytania)

9. Analizator aktywności wody oraz wilgotności względnej

10. Mikroskop stereoskopowy SteREO Discov. V20 (Zeiss) 

11. Odwrócony mikroskop Axio Observer D1 (Zeiss)

12. Skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem LVSTD i analizatorem EDS - SEM VEGA/LMU (Tescan Czechy)

13. Dynamiczny analizator termomechaniczny Q800 DMA  z komorą klimatyczną – TA Instruments (USA)

Otrzymywanie, modyfikacja i oczyszczanie nowych substancji pochodzenia biologicznego

1. Młyn do rozdrabniania SM 100 (Retsch)

1. Wielogłowicowy zestaw homogenizujący MagicLab (IKA, Niemcy)

2. Sonifikator laboratoryjny (400W) oraz techniczy (1000W) do pracy okresowej i ciągłej (Hielscher)

3. Zestaw specjalistycznych reaktorów szklanych (0,5; 2,0- i 50 litrów)

4. Wyparka rotacyjna (Ingos, Czechy)

5. Zestaw do oczyszczania z wykorzystaniem metody ultrafiltracji - obj. 0,5 dm3 - 3kDa i 30kDa - Millipore

Urządzenia do badań biotechnologicznych oraz procesów bioimmobilizacji

Urządzenia do badań biotechnologicznych:

1. Biorektor 2 litry Biostat Aplus (Sartorius, Szwajcaria)

2. Komory i wytrząsarki do hodowli w różnych warunkach

3. Komory laminarne do pracy w warnukach sterylnych (3) oraz komora do pracy w warunkach beztlenowych

3. Zestaw urządzen do badań molekularnych, w tym:

a) termocykler (amplifikator) firmy Eppendorf z grzaną pokrywą i funkcją gradient oraz wytrząsarka z funkcją grzania Thermomixer 5350 Compact (z wbudowanym termoblokiem)

b) komora PCR Workstation z wbudowaną lampą UV

c) aparat do elektroforezy Multisub Midi firmy Biocom Ltd.

d) cyfrowy system dokumentacji żeli MultiDoc-It 105 z transiluminatorem M20 firmy UVP

Metody mikrokapsułkowania-bioimmobilizacji

1. Suszarki rozpyłowe: laboratoryna (Buchi) i 1/4techniczna    (Anhydro)

2. Laboratoryjne zestawy do biomikrokapsułkowania w układach hydrożelowych (Nisco, Szwajcaria):

a) fluidyzacyjny - Var J1,

b) elektrostatyczny - Var V1,

c) elektrowibracyjny - Var D - generation II (w warunkach sterylnych)

d) rozpylowy

3. Zestaw do liofilizacji w różnych warunkach - Beta 2-8 LSCplus (Christ, Niemcy) 

Urządzenie laboratoryjne do otrzymywania funkcjonalnych materiałów

Otrzymywanie folii kompozytowych i kompozytów

1. Wytłaczarka dwuślimakowa (L/d = 44/1; d = 20 mm) z zestawem chłodzącym, suszącym i granulatorem - LabTech

2. Zestaw laboratoryjny do wytłaczania foli o grubości do 1 mm i powlekania układów 1,3,5-warstwowych szerokość 200 mm (powlekanie papieru, tektury i folii) - LabTtech

3. Zestaw laboratoryjny do rozdmuchu folii 1,3 i 5 warstwowych - LabTech

4. Zestaw dodatkowych urządzeń: suszarka granulatorów, mieszalnik 2 stopniowy, prasa - LabTech

5. Zestaw do otrzymywania tacek metodą wypieku i urządzenie do laminowania tacek z folią

Modyfikacja powierzchniowa materiałów opakowaniowych:

1. Uniwersalna powlekarka laboratoryjna arkuszy A4/A3 – 2 sztuki (Erichsen, Niemcy)

2. Tester zadruku (metoda fleksograficzna i rotograwiura) - F1 (IGT, Holandia)

3. Uniwersalna powlekarka wstęgi papieru o szerokości powlekania do 300 mm - różne metody powlekania - Coating Unit CU 5 Sumet (Niemcy)

4. Aktywator powierzchni folii (folia o szerokości do 30 cm) - (IMPB, Toruń)

5. Zestaw do naświetlania UV 5000-EC – DYMAX (USA) 

6. Tunel suszący (M3) i suszarka międzyoperacyjna do suszenia modyfikowanych powłok

Charakteryzacja właściwości użytkowych

1. Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z ekstensometrem i komorą klimatyczną (do badania materiałów opakowaniowych) - Zwick/Roell Z 2.5, Niemcy

2. Komory klimatyczne (x3)

3. Urządzenia do pomiaru przenikania gazów:

- tlenu (x2 – dwa zakresy pomiarowe) Ox-Tran 2/20 ML i 2/10 Mocon, USA)

- pary wodnej (metoda grawimetryczna i IR - Permatran 3/33/20 MLN, USA)

4. Zestaw do doboru warunków zgrzewania (zgrzewarka HSE-3 -RDM, Wielka Brytania) oraz oznaczania szczelności opakowań (Lippke 4500 SL - Lippke, Niemcy)

5. Zestaw do pakowania w warunkach modyfikowanej atmosfery MAP (Tepro/Witt) oraz weryfikacji atmosfery i monitorowanie zmian składu gazów -PackCheck (Moccon, USA)

6. Optyczny mikroskop transmisyjny z programem do analizy obrazu

7. Zestaw do określania stopnia podatnośći na biodegradację (metoda mokra)