Inkubator Technologiczno Przemysłowy

Inkubator Technologiczno Przemysłowy

Celem powołanego w 2008 roku Inkubatora jest wspieranie rozwoju i poszukiwanie źródeł finansowania przedsiębiorczości i realnej współpracy wdrożeniowo-przemysłowej wśród pracowników i absolwentów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (ZUT Szczecin) oraz promowanie małych i średnich firm z regionu Województwa Zachodniopomorskiego. (więcej informacji na temat genezy powstania i planowanej działalności inkubatora znajduje się w załącznikach (format:  pdf, rozmiar:  170 KB) związanych z powołaniem w 2008 roku).

W chwili obecnej w Inkubatorze spośród trzech kompleksów pomieszczeń laboratoryjno-biurowych dwa są wykorzystywane do realizacji wspólnie z partnerami przemysłowymi projektu ProBioKap (POIG 1.3.1) a jeden jest dzierżawiony przez firmę z branży dodatków funkcjonalnych do żywności w celu realizacji wspólnego wdrożenia dotyczącego nowej metody immobilizacji z pracownikami CBIMO.