Baza patentów i zgłoszeń patentowych

W przypadku poszukiwania rozmaitych rozwiązań chronionych patentami zalecamy wykorzysatnie następujących stron/baz pozwala∆ących na poszukiwanie informacji o patentach:

 

W ptrzypadku poszukiwania zgłoszeń patentowych polecamy: