Kontakt

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin

Pracownicy naukowi

Imię i Nazwisko
Telefon
Pokój

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak,

Dyrektor Centrum

91 449 65 94

2.13

dr hab inż. Małgorzata Mizielińska

91 449 61 32

2.25

dr inż. Łukasz Łopusiewicz

91 449 61 35

2.04

dr inż. Magdalena Zdanowicz 91 449 65 93 2.15

dr inż. Urszula Kowalska

91 449 61 31

2.11

dr Natalia Śmietana

91 449 61 35

2.04

mgr inż. Alicja Fedorowicz 

91 44961 33 2.05

mgr inż. Magdalena Stobińska  

91 449 61 33

2.05

mgr Paulina Dzięcioł

91 449 61 31

2.11

 

 

 

Doktoranci

Imię i Nazwisko
Telefon
Pokój

mgr inż. Emilia Drozłowska        

mgr inż. Szymon Macieja

91 449 61 35

2.04

Pracownicy administracyjni i technicy                                                               

Imię i Nazwisko                             
Telefon
Pokój

Dr inż. Maciej Kiełpiński

91 449 61 34

2.14

mgr inż. Emil Romaniszyn                

91 449 61 38

1.18

Sebastian Winowicz

91 449 61 38

1.18