Kontakt

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin

Pracownicy naukowi

Imię i Nazwisko
Telefon
Pokój

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak,

Dyrektor Centrum

91 449 65 94

2.13

dr inż. Małgorzata Mizielińska

91 449 61 32

2.25

dr inż. Magdalena Zdanowicz

91 449 65 93

2.15

dr inż. Monika Mężyńska

91 449 61 28

1.26

dr inż. Urszula Kowalska

91 449 61 31

2.11

dr inż. Łukasz Łopusiewicz

91 449 61 35

2.04

mgr inż. Alicja Fedorowicz 

91 44961 33 2.05

mgr inż. Magdalena Stobińska  

91 449 61 33

2.05

mgr Paulina Dzięcioł

91 449 61 31

2.11

mgr Justyna Kajdanowicz

91 449 61 32

2.25

Doktoranci

Imię i Nazwisko
Telefon
Pokój

mgr inż. Emilia Drozłowska                   

91 449 61 35

2.04

Pracownicy administracyjni i technicy                                                               

Imię i Nazwisko                             
Telefon
Pokój

mgr Justyna Habera

91 449 61 34

2.14

mgr inż. Emil Romaniszyn                

91 449 61 38

1.18

Sebastian Winowicz

91 449 61 38

1.18