Kontakt

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin

Pracownicy naukowi

 

 

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

prof. dr hab. inż.

Artur Bartkowiak,

Dyrektor Centrum

91 449 65 94

2.13

dr inż.

Małgorzata Mizielińska

91 449 61 32

2.25

dr inż.

Magdalena Zdanowicz

91 449 65 93

2.15

dr Agnieszka

Romanowska-Osuch

91 449 65 93

2.15

dr inż.

Monika Mężyńska

91 449 61 28

1.26

dr inż.

Urszula Kowalska

91 449 61 31

2.11

dr inż.

Łukasz Łopusiewicz

91 449 61 35

2.04

mgr

Michał Jarosz

91 449 61 35

2.04

mgr inż.

Alicja Fedorowicz                          

91 44961 33

2.05

mgr inż.

Magdalena Stobińska                  

91 449 61 33

2.05

Paulina Dzięcioł

91 449 61 31

2.11

Justyna Kajdanowicz

91 449 61 32

2.25

 

 

Doktoranci