Biotechnologia w produkcji biopolimerów - semestr VII