- + Spotkanie Komitetu Użytkowników projektu SelectPerm – Warszawa (29-06-2016)  

 

Dnia 29.06.2016 r. w siedzibie Polskiej Izby Opakowaniowej (PIO) odbyło się spotkanie dotyczące projektu SelectPerm pt. „Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2 / CO2)”. W spotkaniu, które poprowadził Dyrektor PIO mgr inż. Wacław Wasiak,  uczestniczyli przedstawiciele firm wchodzących w skład Komitetu Użytkowników oraz instytucji badawczych realizujących projekt: Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (ZUT/CBIMO) oraz Instytut Badawczy Opakowań (COBRO).

Zespoły ZUT/CBIMO oraz COBRO zaprezentowały wyniki testów przeprowadzonych przez jednostki krajowe oraz przez zagranicznych partnerów (PTS, Fraunhofer LBF, Fraunhofer IVV, Celabor).

Dr Agnieszka Romanowska-Osuch, mgr inż. Iga Chodzyńska oraz mgr inż. Alicja Mężykowska przedstawiły wyniki badań przeprowadzonych w ramach zadania WP4 oraz WP5.

Celem badań było opracowanie materiału opakowaniowego o selektywnej przenikalności tlenu oraz ditlenku węgla, aby otrzymać równowagową atmosferę modyfikowaną (EMA) wewnątrz opakowania zawierającego produkt modelowy (sałatka owocowa). Określona przenikalność O2 oraz CO2 będzie miała wpływ na wydłużenie trwałości pakowanego produktu.

Zakres prac wykonanych w ZUT/CBIMO obejmował przygotowanie wieloskładnikowych kompozycji powłokotwórczych oraz modyfikację powierzchniową tektury, a także modyfikację PLA polimerami biodegradowalnymi i napełniaczami.

W części dotyczącej modyfikacji materiałów celulozowych omówione zostały również podstawowe właściwości kompozycji powłokotwórczych: lepkość, zawartość suchej masy oraz właściwości modyfikowanej tektury: gramatura powłoki po wysuszeniu, przenikalność dla pary wodnej (WVTR) oraz oleju, a także badania kąta zwilżania.

Zaprezentowane zostały również wyniki badań dotyczące otrzymywania folii z materiałów biodegradowalnych. Omówiony został proces regranulacji kompozytów oraz wylewania folii, a także podstawowe właściwości otrzymanych materiałów opakowaniowych, takie jak: właściwości przetwórcze, grubość folii, kąt zwilżania, podatność na termoformowanie oraz zgrzewanie.

Dla wybranych materiałów opakowaniowych przygotowanych zarówno przez jednostki krajowe,
jak i zagraniczne omówiono materiały wybrane do testów pilotażowych oraz przedstawiono symulacje wykazujące zmiany atmosfery w opakowaniu po zapakowaniu produktów modelowych.

Zespół COBRO (mgr Alicja Kaszuba oraz mgr inż. Jacek Frydrych) przedstawił wyniki badań przenikalności dla tlenu oraz ditlenku węgla materiałów opakowaniowych. Omówione zostały również wyniki badań mechanicznych, analizy sensorycznej, oraz migracji globalnej, w których jako płyn modelowy zastosowano 10% etanol oraz 3% kwas octowy.

Podsumowując zaprezentowane podczas spotkania wyniki badań, opakowaniem pozwalającym na wytworzenie równowagowej atmosfery modyfikowanej podczas przechowywania oddychającego produktu żywnościowego był układ, w którym tackę wykonano z PLA z dodatkiem bentonitu
a wieczko z blendy polimerowej LLDPE/POE. Wybrana docelowo tacka została otrzymana podczas badań prowadzonych przez zespół ZUT/CBIMO a jej właściwości zostały scharakteryzowane przez zespół COBRO. Tacka z biodegradowalnego tworzywa charakteryzuje się zadowalającymi właściwościami mechanicznymi oraz pomyślnie przeszła zarówno testy sensoryczne, jak i badania migracji. 

Po omówieniu przez zespoły badawcze wyników badań projektu SelectPerm odbyła się dyskusja,
w której uczestniczyli członkowie Komitetu Użytkowników oraz osoby realizujące projekt.

Podczas spotkania CBIMO reprezentowali: prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, dr Agnieszka Romanowska-Osuch, mgr inż. Iga Chodzyńska oraz mgr inż. Alicja Mężykowska.

 

Zdjęcie tacek wykonanych metodą formowania próżniowego w ramach projektu SelectPerm

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty