- + z życia projektów  
Zgłoszenie patentowe w ramach projektu INNOTECH (7.01.2015) Zespół pracujący nad projektem INNOTECH "Opracowanie innowacyjnych kompozycji klejowych w celu stworzenia opakowania wielokrotnego otwierania" złożył w Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek...Testy przemysłowe w ramach projektów INNOTECH oraz POIG 1.4 przeprowadzone w firmie Drukpol.Flexo (22.12.2014) W trakcie prób przemysłowych przeprowadzonych w firmie Drukpol.Flexo w Nowym Dworze Mazowieckim przez zespoły projektowe POIG 1.4 „Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych celem polepszenia parametrów funkcjonalnych...Przygotowanie do prób przemysłowych w Drukpol.Flexo przez zespoły działające w projektach INNOTECH oraz POIG 1.4 (8.12.2014) Zespół pracujący nad projektem POIG 1.4 „Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych celem polepszenia parametrów funkcjonalnych opakowań” na podstawie badań laboratoryjnych wytypował kompozycję klejową, która zostanie...Spotkanie Komitetu Sterującego projektu SelectPerm– Szczecin (03-12-2014) Dnia 3 grudnia 2014 r. w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych odbyło się drugie  spotkanie w ramach projektu o akronimie SelectPerm pt. „Materiały opakowaniowe do...Spotkanie Komitetu Użytkowników w projekcie ProgRESS (20-11-2014) W dniu 20 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie Komitetu Użytkowników projektu ProgRESS . Podczas spotkania przedyskutowano bieżące postępy w realizacji zadań w projekcie, a także potencjalne kierunki...

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty