- + Pracownicy projektu ProBioKap  

Biuro projektu


Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowanowych

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Janickiego 35

 71-270 Szczecin

tel. 91 4496592

fax. 91 4496590

 

www.probiokap.zut.edu.pl

 

Menadżer projektu

mgr Justyna Habera

e-mail: jhabera@zut.edu.pl

tel. 91 4496592

 pokój 2.12, ul. Janickiego 35

 

Kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

 pokój 2.13, ul. Janickiego 35

 

Pracownicy Naukowo-Techniczni

 

Charakteryzacja surowców i produktów

 

dr inż. Alicja Tarnowiecka-Kuca

Asystent naukowy

pokój 16A, Pawilon D

 

mgr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska

Technik/Doktorant

pokój 16A, Pawilon D

 

Otrzymywanie i charakteryzacja dyspersji

 

dr inż. Sebastian Żywicki

Ekspert

pokój 16B, Pawilon D

 

mgr inż.Marta Rogalewska

Technik/Doktorant

pokój 16C, Pawilon D

 

Suszenie rozpyłowe

 

dr inż. Wioletta Krawczyńska

Technik

pokój 2.11, ul. Janickiego 35

 

Badania Mikrobiologiczne

 

Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski

Kierownik zadania

pokój 416, ul. Papieża Pawła VI/3

 

Dr inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs

Adiunkt

pokój 415, ul. Papieża Pawła VI/3

 

Dr inż. Agnieszka Bednarczyk-Drąg

Asystent naukowy

pokój 410, ul. Papieża Pawła VI/3

 

Mgr inż. Magdalena Majkut

Technik/Doktorant

pokój 410, ul. Papieża Pawła VI/3

 

Badania jakościowe i ilościowe NNKT

 

Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz

Adiunkt

pokój 207, ul. Papieża Pawła VI/3

 

Dr inż. Zdzisław Domiszewski

Adiunkt

pokój 207, ul. Papieża Pawła VI/3

 

Pracownicy Administracyjni

 

mgr Adam Spychała

specjalista ds. zamówień publicznych

tel.: 91 449 49 18

 

mgr Elżbieta Seweryn

księgowa

pok. 110, al. Piastów 17

tel,: 91 449 40 21

 

mgr Danuta Kolenda

specjalista ds. wynagrodzeń

pok. 210, al. Piastów 17

 

lic. Zofia Bednarczyk

specjalista ds. kadrowych

pok. 209, al. Piastów 17

tel.: 91 449 42 37

 

Promocja Projektu

mgr inż. Kinga Wełyczko-Czachura

pokój 17, Rektorat, al. Piastów 17

tel.: 091 449 43 95

fax: 091 449 43 75

 e-mail: pr@zut.edu.pl

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty