- + Plan wdrożenia zgodny z Studium Wykonalności projektu ProBioKap  

Poniżej przedstawiono ogólny i szczegółowy harmonogram realizacji projektu (Tab. 8.3.1-2), który łącznie został podzielony na 13 zadań realizowanych w trzech jednorocznych etapach (Rys. 1).

W celu ułatwienia zadanie związanie z obsługą menadżerską i kierowaniem projektu zostało wydzielone jako zadanie 0. 

Rys. 1. Schemat wdrożenia projektu wraz z harmonogramem - 13 zadań (wykres Gantt'a)

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty