- + Wskaźniki realizacji celów projektu  

  Dla zapewnienia narzędzi oceny stopnia realizacji celów i założeń projektu zaproponowano szereg obligatoryjnych i fakultatywnych wskaźników produktu i rezultatu a także wskaźniki oddziaływania. 

 

 Tabela 1.Wskaźniki produktu 

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty