- + Cele projektu ProBioKap  

 

Celem ogólnym projektu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa przez opracowanie zakończone patentem oraz know-how dotyczącym prozdrowotnych dodatków do żywności, dające podstawę powstania przedsiębiorstwa działającego na rzecz producentów żywności funkcjonalnej.

 

Z realizacji celu wynika zaangażowanie pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów w realizację zadań projektu, utworzenie nowych miejsc pracy, zakupienie aparatury naukowo-badawczej oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami.

 

Rezultatem osiągnięcia celu są nowe wdrożenia, wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej, skomercjalizowane wyniki badań B+R, nowe miejsca pracy, nowe etaty badawcze, aktywna współpraca z przedsiębiorstwami, publikacje w czasopismach branżowych oraz naukowych, umowy licencyjne na wynalazki oraz know-how, wyłonienie nabywcy wyników na zasadach rynkowych, sformalizowana współpraca z przedsiębiorstwami oraz objęcie wsparciem jednostki naukowej.

 

W zakres celu realizacji projektu wchodzi ponadto zainicjowanie wzrostu wydatków o dodatniej stopie zwrotu w przemyśle spożywczym na: działalność innowacyjną; zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw; maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu; budynki budowlane; szkolenia personelu związane z działalnością innowacyjną oraz marketing dotyczący nowych i istotnie ulepszonych produktów.

 

Głównym celem naukowym projektu jest otrzymanie innowacyjnych dodatków do żywności zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz probiotyczne bakterie w postaci suchych proszków o podwyższonej stabilności chemicznej, dzięki czemu będą mogły być potencjalnie stosowane jako prozdrowotne modyfikatory do szerokiej gamy produktów spożywczych.

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty