- + UWAGA!!!! Konferencja ProBioKap 2012 - termin 25/26.10.2012  

W dniach 25-26 października 2012 odbędzie się konferencja  pt. "ProBioKap 2012 - Bioimmobilizacja w zastosowaniach praktycznych" poświęcona m.in. dotychczasowym wynikom projektu POIG 1.3.1 "Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego".

 

Konferencja jest adresowana do:

 

- producentów artykułów spożywczych

w trakcie spotkania zostanie zaprezentowana oferta współpracy (zadanie 10 projektu) dla firm z branży spożywczej zainteresowanych testowaniem otrzymanych układów probiotycznych jako potencjalnego dodatku do wybranych grup produktów spożywczych.

 

- producentów przypraw i dodatków funkcjonalnych do żywności

prezentacja wyników dotyczących właściwości antyoksydacyjnych wybranych produktów w postaci dodatków oferowanych przez krajowe i zagraniczne firmy

 

- naukowców

prezentacja wyników projektu badawczego ProBioKap, możliwość nawiązania współpracy naukowo badawczej z CBIMO oraz partnerami przemysłowymi

 

- przedstawicieli władz, administracji oraz organizacji odpowiedzialnych za współpracę nauka-przemysł

dyskusja na temat komercializacji innowacyjnych badań w sektorze przemysłu spóżywczego - obecne możliwości wspomagania transferu i współpracy nauka-przemysł oraz istniejące zagrożenia i bariery takiej współpracy

 

Dodatkowo podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji firm produkujące urządzenia oraz wykorzystujące technologie produkcji proszków oraz innych metod kapsułkowania dedykowanych dla przemysłu spożywczego.

 

Więcej informacji o konferencji ProBioKap 2012

ulotka informacyjna - załącznik

 

Szczegółowe informacje dot. organizacji konferencji

Kinga Wełyczko-Czachura (e-mail: pr@zut.edu.pltel.: 091 449 43 95)

 

KONTAKT z biurem projektu ProBioKap

mgr Justyna Habera (e-mail: justyna.habera@zut.edu.pl, tel. 091 - 4496592

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty