- + Spotkanie ProBioKap podsumowujące pierwsze 12 miesięcy (12-05-2011)  

Podczas spotkania, które odbyło się 12 maja 2011 roku, dokonano podsumowania pierwszego roku realizacji projektu PROBIOKAP.

Z przedstawionych na spotkaniu prezentacji dotyczących postępu prac poszczególnych grup badawczych wynika, że wszystkie założone wskaźniki produktu na pierwszym roku realizacji projektu zostały zrealizowane. W drugim roku realizacji czekan nas pełna integracja działań wszystkich zespołów w celu otrzymania produktów proszkowych o założonych właściwościach w większej skali.  

 

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty