- + ProBioKap rozliczony pod względem rzeczowo-finansowym (3-07-2014)  

Zakończony projekt o akronimie ProBioKap realizowany przez nas w ramach PO IG 2007-2013. Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Poddziałanie 1.3.1., pt. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne metodą suszenia rozpyłowego” w dniu 03.07.2014 r. został uznany przez Instytucję Pośredniczącą – Ośrodek Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie, za zrealizowany pod względem rzeczowo – finansowym.

W najbliższym czasie podejmowane będą działania prowadzące do komercjalizacji wyników projektu. Liczymy na to, iż podjęte przez nas działania zakończą się sukcesem i doprowadzą do ich aplikacji przemysłowej.

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty