- + Koniec projektu ProBioKap (27-01-2014)  

W dniu 27 stycznia 2014 r. projekt realizowany w ramach PO IG 2007-2013. Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Poddziałanie 1.3.1., pt. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne metodą suszenia rozpyłowego” został zakończony. 

W trakcie blisko czteroletniego okresu jego realizacji współpracowały ze sobą 3 Jednostki ZUT: Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (główny Wykonawca projektu), Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej oraz Katedra Towaroznawstwa i Oceny Jakości. W realizację wszystkich zadań zaangażowanych było 14 Pracowników oraz 2 Studentów. Utworzono 7 nowych etatów oraz nawiązano bliską współpracę z 36 Partnerami Przemysłowymi z siedzibą w całym kraju.  Łączna wartość zakupionej aparatury wyniosła 816 788 zł. W Instytucji Pośredniczącej - Ośrodku Przetwarzania Informacji w Warszawie złożono 40 wniosków 

o płatność rozliczających 4 275 994,09 zł oraz 1 informację końcową z realizacji rzeczowej projektu. 

Projekt zakończył się opracowaniem prozdrowotnego, innowacyjnego dodatku do żywności funkcjonalnej, skład którego łączy bakterie probiotyczne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. Ponieważ nowatorska technologia wytwarzania produktu umożliwia implementację na skalę przemysłową liczymy na to, iż opracowany przez nas dodatek nie tylko podniesie innowacyjność krajowej gospodarki, lecz również, a może przede wszystkim znajdzie swoje zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń wśród polskiego społeczeństwa. 

 

Wszystkich zainteresowanych opracowanymi rozwiązaniami i technologiami zapraszamy do kontaktu.

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty