- + Komercjalizacja technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” (4-07-2016)  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” powstałej w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego”

 

Przedmiotem jest technologia wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego, chroniona zgłoszeniem patentowym krajowym: P.405572

 

Więcej informacji na stronie http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Transfer_technologii/11,1366

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty