- + Nasze Atuty  

Naszymi atutami są:

- doświadczona interdycyplinarna kadra pracowników posiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie we współpracy naukowo-badawczej;

- bogate portofolio innowacyjnych rozwiązań i duże doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki;

- wieloletnie doświadczenie we wspólpracy z partnerami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi;

- doświadczenie w przygotowaniu i wspólnej relaizacji projektów badawczo-wdrożeniowych z partnerami gospodarczymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi dofinansowanych z różnych źródeł (krajowych: MNiSW, NCBiR, resortowych; funduszy strukturalnych oraz projektów ramowych UE)

- doświadczenie w komercializacji wyników badań m.in. dzięki wspólpracy z Regionalnym Cebtrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT;

- nowoczesna infrastruktura laboratoryjna oraz specjalistyczne urządzenia badawczo-pomiarowe w tym do prowadzenia prób w skali pilotażowej;

 

Zapraszamy do zapoznanai się z  ulotką informacyjną CBIMO dot. innowacyjnych opakowań oraz procesów bioimmobilizacji oraz krótki film reklamowy o CBIMO.

 

NOWOŚĆPrezentacja dotycząca INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ CBIMO (lipiec 2016).

 

Centrum dysponuje bardzo bogatą i nowoczesną bazą aparaturową związaną z technologiami bioimmobilizacji oraz otrzymywaniem i charakteryzacją właściwości innowacyjnych materiałów opakowaniowych, której wykorzystaniem w pracach badawczych i aplikacyjnych potencjalnie mogą być zainteresowani konsorcjanci oraz wiele innych jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych w kraju.

Zgromadzona dotychczas aparatura o ma charakter urządzeń uniwersalnych, które mogą być zastosowane do otrzymywania i badania różnych materiałów przez wielu partnerów i bardzo często jest wykorzystana samodzielnie przez samych zainteresowanych po przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego.

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty