- +  

Inkubator Technologiczno Przemysłowy 

 

Celem powołanego w 2008 roku Inkubatora jest wspieranie rozwoju i poszukiwanie źródeł finansowania przedsiębiorczości i realnej współpracy wdrożeniowo-przemysłowej wśród pracowników i absolwentów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (ZUT Szczecin) oraz promowanie małych i średnich firm z regionu Województwa Zachodniopomorskiego. (więcej informacji na temat genezy powstania i planowanej działalności inkubatora znajduje się w załącznikach związanych z powołaniem w 2008 roku).


W chwili obecnej w Inkubatorze spośród trzech kompleksów pomieszczeń laboratoryjno-biurowych dwa są wykorzystywane do realizacji wspólnie z partnerami przemysłowymi projektu ProBioKap (POIG 1.3.1) a jeden jest dzierżawiony przez firmę z branży dodatków funkcjonalnych do żywności w celu realizacji wspólnego wdrożenia dotyczącego nowej metody immobilizacji z pracownikami CBIMO.

 

 

 

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty