- +  

Laboratorium akredytowane badania przenikalności gazów:

  • urządzenia do pomiaru przenikalności tlenu OX-Tran (Mocon, USA);
  • urządzenie do pomiaru przepuszczalności pary wodnej Permatran (Mocon, USA);
  • wytwornice azotu i wodoru, mieszalnik gazu;
  • komory do kondycjonowania prób;
  • cyfrowe urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury pomieszczenia;
  • cyfrowe urządzenie do pomiaru grubości prób;
  • rotametry;
  • wagi analityczne;
  • wykrojniki do prób;

 

Aparatura badawcza i pomiarowa dostępna w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty