- + Telefony i numery pomieszczeń  

 

Imię i Nazwisko Telefon Pokój
PRACOWNICY NAUKOWI

prof. dr hab. inż.
Artur Bartkowiak,
Dyrektor Centrum

91 449 65 94

2.13

dr hab. inż.
Sławomir Lisiecki

Z-ca Dyrektora

91 449 65 91

2.16

dr inż.
Małgorzata Mizielińska

91 449 61 32

2.25

dr inż.
Patrycja Sumińska

91 449 61 32

2.25

dr Agnieszka
Romanowska-Osuch

91 449 65 93

2.15

dr inż.
Wioletta Krawczyńska

91 449 61 31

2.11

dr inż.

Katarzyna Sobecka

 91 449 61 34  2.14

dr inż.

Agnieszka Krudos (Muszyńska)

91 449 61 34
 
2.14

dr inż.

Agnieszka Wołosiak-Hnat 

91 449 61 28  1.26

dr inż.

Krzysztof Zych

91 449 61 28  1.26

dr inż.

Filip Jędra

91 449 65 93 2.15

dr inż.

Monika Mężyńska

91 449 61 28  1.26
dr inź.
Urszula Kowalska (Kużmicz)
91 449 61 31 2.11
dr inż.
Marcin Soból
91 449 61 31 2.11
PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI

mgr inź.
Alicja Mężykowska

91 449 61 33

2.05

mgr inż. Agnieszka
Hrebień-Filisińska

91 449 65 95

KK4 6A

mgr inż.
Marta Rogalewska

91 449 66 04

KK4 6C

mgr

Michał Jarosz 

91 449 61 35 2.04

mgr inż.

Magdalena Stobińska

91 449 61 31 2.04

mgr inż.

Jerzy Pankowski

91 449 61 34 1.12

mgr inż.

Magdalena Łabuda 

91 449 61 33 2.05

mgr inż.

Maksymilian Dajworski

91 449 61 28  1.26
 DOKTORANCI

mgr inż.

Alicja Fedorowicz

91 449 61 33 2.05

mgr inż.

Łukasz Łopusiewicz

91 449 61 35 2.04
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr

Justyna Habera

91 449 61 43

2.12

dr inż.

Katarzyna Sobecka

91 449 65 92 2.12
  
TECHNICY
Ryszard Skowroński 91 449 61 38 1.18

mgr inż.

Emil Romaniszyn

91 449 61 42 1.18
Sebastian Winowicz 91 449 61 38 1.18

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty