- + Enzymologia - st. II / semestr I  

Wykłady: Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

 

Ćwiczenia laboratoryjne:

dr inż. Agnieszka Romanowska-Osuch        pokój 2.15, tel. 91 449 65 93


Wykłady

UWAGA: całość materiału do wykładów została przygotowana na podstawie książki: Biochemia, Autor: Lubert Stryer, PWN Warszawa 1999

 

Wykład

Nazwa

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do treści wykładów w pdf)

Interesujące strony WWW

z innymi prezentacjami dot. tematu wykładu

1

 

  

2

 

 

3

 


4

 

  

5

 

 

6

 

 

7

 

TED: Peter Reinhart o chlebie

 

Literatura:

1. Biochemia, Autor: Jeremy Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, PWN Warszawa 2005

    Rozdziały:

     8. Enzymy:: podstawowe pojęcia i kinetyka

     9. Strategie katalityczne

     10. Strategie regulacyjne:: enzymy i hemoglobina

2. Ćwiczenia z enzymologii i technik biochemicznych. Bartoszewska, Niziołek, Paszowski, Wydawnictwo SGGW

3. Handbook of Food Enzymology– ed. John R. Whitaker et al., CRC Press; (2002)

4. Enzymes in Food Technology - ROBERT J. WHITEHURST,  BARRY A. LAW, Editors Sheffield Academic Press CRC Press (2002)

5. Food chemistry - Hans-Dieter Belitz, Werner Grosch, Peter Schieberle, Springer (2004)

 

Ciekawe linki do e-podręczników do enzymologii:

 

Lp.

Tytuł książki

Strona WWW

1,

Biochemistry

Jeremy M Berg; John Tymoczko; Lubert Stryer
©2012 | Seventh Edition

kliknij

2.

Enzymes in Food Technolog- ROBERT J. WHITEHURST,  BARRY A. LAW, Editors Sheffield Academic Press CRC Press (2002)

kliknij

 

 

3.


 

 

 

Wymagania ćwiczenia

 

 Opis ćwiczeń:

Ćwiczenie

Nazwa

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do opisu ćwiczeń w pdf)

1

Oksydoreduktazy i transferazy

2

Hydrolazy

3

Lipaza

4

Amylaza (cz. I)

5

Amylaza (cz. II)

6

Inwertaza

 

 Interesujące linki do innych stron dot. biochemii:

 

Lp

Link

Opis

1

 

 

 

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty