- + Biochemia - semestr III  

Prowadzący:

 

Wykłady: Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

 

Ćwiczenia laboratoryjne:

dr inż. Małgorzata Mizielińska         pokój 2.26, tel. 91 449 61 32

mgr inż. Dawid Urbański                    pokój 2.04, tel. 91 449 61 35

mgr inż. Magdalena Stobińska         pokój 2.04, tel. 91 449 61 35

mgr inż. Łukasz Łopusiewicz           pokój 2.09, tel. 91 449 61 44 Wykłady

UWAGA: całość materiału do wykładów została przygotowana na podstawie książki: Biochemia, Autor: Lubert Stryer, PWN Warszawa 1999

 

Wykład

Nazwa

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do treści wykładów w pdf)

Interesujące strony WWW

 

z innymi prezentacjami dot. tematu wykładu

1

Wprowadzenie

TED:  Cary Fowler: One seed at a time, protecting the future of food

2

Białka: wstęp

 

3

Enzymy

TED:  6 ways mushrooms can save the world: Paul Stamets 

4

Błony komórkowe

TED:  Bonnie Bassler on how bacteria "talk"

5

Białka: dynamika i funkcje; przeciwciała, motory, fałdowanie 

TED:  Nathan Wolfe's jungle search for viruses

6

Metabolizm I ( metabolizm: podstawowe pojęcia i organizacja, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego)

 

7

Metabolizm II (fosforylacja oksydacyjna, szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza, fotosynteza)

 

8

Metabolizm III (metabolizm glikogenu, metabolizm kwasów tłuszczowych)

 

9

Metabolizm IV (rozkład aminokwasów i cykl mocznikowy, fotosynteza)

 

10

Biosynteza elementów budulcowych - część I (biosynteza lipidów i steroidów błon komórkowych) 

 
 

11

Biosynteza elementów budulcowych - część II (biosynteza aminokwasów i hemu) 

 

12

Biosynteza elementów budulcowych - część III (integracja metabolizmu)  

 

13

Kwasy nukleinowe (budowa chemiczna, synteza i ich rola rola)

TED: James Watson: jak odkryto budowę DNA

14

Biosynteza białek 

 


Literatura:

1. Biochemia, Autor: Jeremy Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, PWN Warszawa 2005

2. Biochemia, Autor: Lubert Stryer, PWN Warszawa 1999

 

Ciekawe linki do e-podręczników do biochemii:

 

strona WWW W.H. Freeman eLearning Biochemistry

Lp.

Nazwa książki

Strona WWW

1,

Biochemistry

Jeremy M Berg; John Tymoczko; Lubert Stryer
©2012 | Seventh Edition

kliknij

2.

Book Companion Site for Lehninger Principles of Biochemistry

David L. Nelson, Michael M. Cox
©2008 | Fifth Edition

kliknij

 

 

3.

Book Companion Site for Biochemistry: A Short Course

John L Tymoczko
©2010 | First Edition

kliknij

 

 

Wymagania ćwiczenia

Pierwsze kolokwium na 8 zajęciach (po 6 ćwiczeniu) z ćwiczeń (1; 2; 3; 7; 8; 9) oraz drugie kolokwium na 14 zajęciach (po 11 ćwiczeniu) z ćwiczeń (4; 5; 6; 10; 11).

Na ćwiczenia należy przychodzić przygotowanym do zajęć tzn. posiadać wiedzę teoretyczną z poprzednich zajęć oraz z ćwiczeń, które będą aktualnie wykonywane przez daną grupę – możliwe wejściówki. Po każdym ćwiczeniu oddajemy wypełnioną kartę pacy.

 

 

 Opis ćwiczeń:

Ćwiczenie

Nazwa

 (po kliknięciu na tytuł powinno się pojawić odwołanie do opisu ćwiczeń w pdf)

1

Węglowodany

2

Lipidy I

3

Lipidy II

4

Witaminy
5
Białka I

6

Białka II

7

Ślina
8
Enzymy proteolityczne
9
Lipaza
10
Izolacja DNA
11
Izolacja RNA

 

Interesujące linki do innych stron dot. biochemii:

 

Lp

Link

Opis

1

http://www.biologia-chemia.cba.pl/

Wzory aminokwasów, etapy syntezy aminokwasów, cykle  biochemiczne, tłuszcze: rozkład kwasów nienasyconych

2

http://ebiolog.pl/ser-13.html

Biochemia organiczna: cukry, lipidy, białka, kwasy nukleinowe

3

http://www.drmichalak.pl/data/

Wstęp  do biochemii

4

http://luskiewnik.strefa.pl/biochemia/

Teoretyczne wprowadzenie do ćwiczeń

5

http://www.biochemia.cm-uj.krakow.pl/2006-2007a/METABOLIZM_WEGLOWODANOW.pdf

Metabolizm węglowodanów

6

http://luskiewnik.strefa.pl/biochemia/lipid.htm

Metabolizm tłuszczów – dr Różański

7

http://analityka-medyczna.blog.onet.pl/

Analiza badania moczu,

8

http://ammaterialy.dl.interia.pl/bc/skrypt.pdf

Skrypt dla studentów medycyny

opracowany na podstawie

„Biochemii Harpera”

9

http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/

Enzymy i ich udział w reakcjach chemicznych

10

http://csk.umed.lodz.pl/~tpietruch/

Trawienie białek, rola aminokwasów, cykl mocznikowy

11

http://csk.umed.lodz.pl/~tpietruch/

Katabolizm aminokwasów, synteza aminokwasów, 

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty