- + Tematy prac magisterskich i inżynierskich rok 2011/2012  

UWAGA

Poszukujemy studentów zainteresowanych realizacją prac magisterskich w CBIMO.

Zachęcamy zarówno studentów Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa jak i innych wydziałów ZUT oraz innych uczelni.

Osoby zainteresowane prosimy przesyłać swoje CV oraz list motywacyjny do p. Dr Małgorzaty Mizielińskiej (e-mail: mmizielinska@zut.edu.pl)

 

Prace magisterskie realizowane w CBIMO w roku akademickim 2014/2015

 

 

 

Imię i nazwisko studenta / kierunek
Temat pracy
Imię i nazwisko promotora
Prace magisterskie zrealizowane w CBIMO
Agnieszka Grygorcewicz, Technologia żywności i żywienie człowieka
Badanie możliwości zastosowania modyfikowanych triacylogliceroli z celu zwiększenia przeżywalności bakterii w procesie suszenia rozpyłowego.
Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 Łukasz Łopusiewicz, Biotechnologia
Próba modyfikacji folii PLA w kierunku uzyskania właściwości antymikrobiologicznych z wykorzystaniem substancji aktywnych syntetyzowanych przez wybrane gatunki grzybów.
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
 Paweł Kwiatkowski, Biotechnologia
Próba modyfikacji folii PLA w kierunku uzyskania właściwości antymikrobiologicznych z wykorzystaniem wybranych olejków eterycznych.
Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Michał Olender, Biotechnologia
Próba modyfikacji folii PLA w kierunku uzyskania właściwości antymikrobiologicznych z wykorzystaniem wybranych olejków eterycznych.
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Magdalena Łabuda, Biotechnologia
Stacjonarna biokonwersja glicerolu do 1,3-propanodiolu z wykorzystaniem komórek Citrobacter freundii immobilizowanych na powierzchni pianek poliuretanowych
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Grzegorz Bańcarz, Biotechnologia
Ciągła biokonwersja gliceryny do 1,3-propanodiolu z wykorzystaniem enkapsułowanych komórek Citrobacter freundii
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Magdalena Milej
Ciągła biokonwersja glicerolu do 1,3-propanodiolu z wykorzystaniem komórek Citrobacter freundii immobilizowanych na powierzchni pianek poliuretanowych oraz nośnika mineralnego
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Alicja Żuk
Naturalne stabilizatory zwiększające przeżywalność komórek probiotycznych
podczas procesu suszenia rozpyłowego.
Prof. dr hab. Artur Bartkowiak
Roman Zalewski
Zastosowanie technik spektroskopowych do monitorowania procesu biokonwersji glicerolu z zastosowaniem wybranych szczepów bakteryjnych.
Prof. dr hab. Artur Bartkowiak
Linda Żukowska
Poprawa barierowości i właściwości folii proekologicznych egzopolisacharydem syntetyzowanym przez wybrane mikroorganizmy.
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Marcin Kiszkarewicz
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Kamil Żuchowski
Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Paulina Borecka
Jakość kompozycji folii z większościowym udziałem PLA.
Dr inż. Sławomir Lisiecki
Danuta Cieplińska
Jakość kompozycji folii z większościowym udziałem PHA.
Dr inż. Sławomir Lisiecki
Karolina Gawin
Modyfikacje papieru tworzywami biodegradowalnymi.
Dr inż. Sławomir Lisiecki

 

Prace inżynierskie/licencjackie zrealizowane w CBIMO

Marcin Mitek

Metody produkcji folii z tworzyw sztucznych.

Dr inż. Sławomir Lisiecki

Jerzy Pankowski

Metody badania barierowości dla tlenu.

Dr inż. Sławomir Lisiecki

Ksenia Sikorska, Biotechnologia Metody oczyszczania polihydroksyalkanolanów otrzymywanych w procesach biotechnologicznych Dr inż. Małgorzata Mizielińska
Paulina Flis, Biotechnologia Biotechnologiczne metody otrzymywania polihydroksylakanolanów i ich charakterystyka Dr inż. Małgorzata Mizielińska

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty