- + Dydaktyka w CBIMO - informacje ogólne  

 Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci CBIMO prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów magisterskich:

- "Technologia żywności i żywienie człowieka", "Mikrobiologia stosowana", "Rybactwo" oraz "Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności" na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa,

 - "Biotechnologia" na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 

Informacje o zajęciach znadują się w poszczególnych zakąłdkach wraz z informacją o godzinach konsultacji.

 

UWAGA:

Wszyscy studenci przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych są zobowiązani do zapoznania się z ogólnymi przepisami BHP i podstawowymi informacji związanymi z pracą w laboratorium chemicznym zestawionymi w tzw "BŁĘKITNEJ KSIĘDZE"

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty