Pracownicy i Doktoranci

Pracownicy Naukowi (ze stopniem dr w tym zatrudnione w projektach)  

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - Dyrektor CBIMO          

dr inż. Małgorzata Mizielińska - Adiunkt

dr inż. Patrycja Sumińska - Asystent badawczy           

dr Agnieszka Romanowska-Osuch - Asystent naukowo-dydaktyczny

dr inż. Agnieszka Wołosiak-Hnat – Asystent naukowy (Referent techniczny) 

dr inż. Filip Jędra - Asystent naukowy

dr inż. Monika Mężyńska - Asystent naukowy (Referent techniczny)

dr inż. Urszula Kowalska (Kuźmicz) - Specjalista technik

dr inż. Marcin Soból -  Starszy technik

Pracownicy Naukowo-Techniczni (osoby zatrudnione w projektach badawczych/współpraca z partnerami gospodarczymi)         

mgr Michał Jarosz - Starszy referent techniczny            

Doktoranci

mgr Emilia Drozłowska

mgr Michał Jarosz

mgr inż. Łukasz Łopusiewicz

mgr inż. Magdalena Stobińska

Pracownicy Administracyjni   

mgr Justyna Habera - specjalista/menedżer projektu    

mgr Katarzyna Koszelnik - samodzielny referent

Pracownicy Obsługi Technicznej 

mgr inż. Emil Romaniszyn – technik

Sebastian Winowicz - technik

Wioletta Busse-Drzazgowska – pracownik porządkowy 

 

UWAGA:

kontak e-mailowy: imię.nazwisko@zut.edu.pl, kontakt telefoniczny: KLIKNIJ