- + Pracownicy zatrudnieni w projekcie POIG 2.2.  

Projekt nr POIG.02.02.00-32-001/08 pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych” (CBiIMO) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych realizowany jest przez specjalnie powołany zespół projektowy pod kierunkiem prof. dr hab. Inż. Artura Bartkowiaka - dyrektora CBIMO.

 

 

L.P.

Imię, nazwisko, stanowisko, funkcja

tel. stacjonarny

Obsługa administracyjna inwestycji                                 

 

1

prof. dr hab. inż. Artur BARTKOWIAK - Kierownik projektu

(91) 449 – 65 - 90

2

mgr Marcin WINIARCZYK - Asystent Kierownika Projektu

(91) 449 - 46 - 41

3

mgr Aneta ZIERKE - Koordynator ds. Promocji projektu

(91) 449 - 43 - 30

4

Helena SZYMCZAK - Koordynator ds. finansowych
i księgowych

(91) 449 - 45 - 58

5

Danuta KOLENDA - osoba odpowiedzialna za comiesięczne przygotowanie listy płac

(91) 449 - 47 - 73

6

mgr Agnieszka ŁAWRYNOWICZ - osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie procedur przetargowych

(91) 449 - 49 - 16

7

Zofia Małgorzata BEDNARCZYK- osoba odpowiedzialna za obsługę spraw pracowniczo-kadrowych i sporządzanie umów o pracę

(91) 449 - 42-37

Pracownicy administracyjno-techniczni CBIMO     tel. stacjonarny
8 mgr inż. Jacek ZAKRZEWSKI - Kierownik Administracyjny  (91) 4496131
9 dr inż. Paulina ŚCISŁOWSKA - Z-ca Kierownika Administracyjnego (91) 4496130
10 Ryszard SKOWROŃSKI - starszy referent techniczny (91) 4496593
11 Piotr TUSZYŃSKI - straszy referent techniczny (91) 4496593

Obsługa inwestorska inwestycji

tel. stacjonarny

12

Tomasz JACKOWSKI - Inspektor nadzoru inwestorskiego branży budowlanej

(91) 449 - 45 - 17

13

Andrzej DOBROWOLSKI - Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej

14

mgr inż. Sebastian KRAWIEC - Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

15

inż. Stanisław CĄPAŁA - Koordynator ds. inwestycji

(91) 449 - 45 - 62

16

mgr inż. arch. Robert DAWIDOWSKI, Projektant, autor PFU

(91) 449 - 62 -09 

 

 Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać kontaktując się z p. mgr Marcinem Winiarczykiem (mwiniarczyk@zut.edu.pl, tel. 091-4494641)
Poniżej zdjęcia z pierwszego spotkania organizacyjnego zespołu projektowego – kwiecień-maj 2009.
 

 

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty